SMĚNÁRNA / EXCHANGE OFFICE / WECHSELSTUBES

Kontakty

MIFIN s.r.o.

sídlo firmy:
Aksamitova 1071/1,
Olomouc 779 00,
tel.: 585 230 220,
email: info@mifin.cz,
IČO 25831658, DIČ CZ25831658
Identifikátor datové schránky: 25umpdy

Poptáváte-li směnný kurz, nebo přímo objednáváte směnu, vyplňte prosím příslušné položky formuláře.

Kvalitu a profesionální přístup námi nabízených služeb máme doložený „Osvědčením o registraci ke směnárně“ na dobu neurčitou.

Provozovatelem nebankovního devizového místa Směnárny Olomouc je společnost MiFin s.r.o., která se již od roku 1999 úspěšně zabývá směnárenskou činností na základě „Osvědčení o registraci ke směnárenské činnosti č. 2008/6012/768.300“ vystavené na dobu neurčitou a zároveň je držitelem osvědčení ČNB o rozpoznávání platidel.“

„U finančních služeb (směnárenské služby a služba Western Union) má klient právo podat návrh na mimosoudní řešení sporů Kanceláři finančního arbitra, adresa Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, tel.: +420 257 042 070, ID datové schránky: qr9ab9x, email: arbitr@finarbitr.cz.

The client has the right to submit proposal to solve the conflict incurred by the financial services to the Office of Financial Arbiter, address Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, tel.: +420 257 042 070, data mail box ID: qr9ab9x, email: arbitr@finarbitr.cz.

Pro ostatní nefinanční služby (prodej zboží a další služby) má klient možnost podat návrh na mimosoudní řešení sporu České obchodní inspekci, adresa Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz, tel.: +420 296 366 360, ID datové schránky: x7cab34.“