SMĚNÁRNA / EXCHANGE OFFICE / WECHSELSTUBES

Důležité informace

Odstoupení od směnárenského obchodu

Klient má právo odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 3 hodin po jeho provedení, a to v provozovně, kde byl obchod proveden. Odstoupení se musí vztahovat na celý rozsah obchodu. Přesahuje-li částka složena klientem hodnotu 1000 EUR, odstoupení se musí vztahovat na část obchodu odpovídající částce 1000 EUR složených klientem.

Reklamační řád

Každý klient společnosti MIFIN s.r.o. (dále jen „Společnost“) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými směnárenskými službami či chováním zaměstnanců Společnosti, a to formou reklamací nebo stížností.

Politicky exponovaná osoba

Definice politicky exponované osoby (PEP)
Fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s regionálním, celostátním nebo ještě rozsáhlejším významem, například vedoucí představitel územní samosprávy – starosta obce a města, primátor, hejtman kraje.

Přehled vykupovaných mincí

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

U finančních služeb (směnárenské služby a služba Western Union) má klient právo podat návrh na mimosoudní řešení sporů Kanceláři finančního arbitra, adresa Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, tel.: +420 257 042 070, ID datové schránky: qr9ab9x, email: arbitr@finarbitr.cz.