SMĚNÁRNA / EXCHANGE OFFICE / WECHSELSTUBES

Dálniční známky

     Česká republika

Typ dálniční známky Hmotnost vozidla Platnost
Roční
1500 Kč
do 3,5 t Platnost je 14 měsíců – tj. vždy od 1.12. předchozího roku do 31.1. roku následujícího.
Měsíční
440 Kč
do 3,5 t Počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne bezprostředně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den.
10 denní
310 Kč
do 3,5 t Platí 10 dní včetně vyznačeného dne.
 • Obě části kupónu slouží ke kontrole Policie ČR.
 • Kupón nenalepený, bez označení doby platnosti, nebo bez vyplnění SPZ/RZ vozidla je NEPLATNÝ.
 • Kupón po nalepení nelze použít pro jiné vozidlo. V případě změny SPZ/RZ vozidla se kupón nemění. Po skončení doby platnosti musí být kupón z vozidla odstraněn!
 • Sankce: Použití zpoplatněné komunikace bez platného dvoudílného kupónu může být v blokovém řízení pokutováno do výše 5 000 Kč a ve správním řízení až do výše 500 000 Kč!
 • Upozornění: Měsíční a 10-denní kupóny lze u prodejců zakoupit předem.
 • Jak je to s výměnou poškozených dálničních kupónů? Více informací naleznete zde
Mapa české sítě dálnic a rychlostních silnic

     Slovenská republika

Typ dálniční známky Hmotnost vozidla Platnost
Roční
1550 Kč
do 3,5 t Platnost je 13 měsíců od 1.1. do 31.1. následujícího roku
30 denní
435 Kč
do 3,5 t Platí 30 dní ode dne vyznačení.
10 denní
315 Kč
do 3,5 t Platí 10 dní včetně vyznačeného dne.
 • Národná diaľničná spoločnosť na Slovensku zavedla od nové emise 2016 jako formu poplatku dálnic elektronické dálniční známky. Tyto nahrazují doposud stávající papírovou formu, která se lepila na čelní sklo.
 • Známka je vystavena na konkrétní vozidlo, je nutné, aby kupující znal příslušnou RZ (registrační značku) vozidla.
Mapa slovenské sítě dálnic a rychlostních silnic

     Rakousko

Typ dálniční známky Hmotnost vozidla Platnost
Roční
2600 Kč
do 3,5 t Platnost je 14 měsíců – tj. vždy od 1.12. předchozího roku do 31.1. následujícího roku.
2 měsíční
790 Kč
do 3,5 t Platí 2 měsíce ode dne vyznačení.
10 denní
290 Kč
do 3,5 t Platí 10 dní včetně vyznačeného dne.

     Švýcarsko

Typ dálniční známky Hmotnost vozidla Platnost
Roční
1150 Kč
do 3,5 t Platnost je 14 měsíců – tj. vždy od 1.12. předchozího roku do 31.1. následujícího roku.
Mapa švýcarské sítě dálnic a rychlostních silnic

     Maďarsko

Typ dálniční známky Hmotnost vozidla Platnost
Roční (do 31.1.) kategorie
D1, D2, U, B2
Platnost je 13 měsíců – tj. vždy od 1.1. předchozího roku do 31.1. následujícího roku.
Měsíční kategorie
D1, D2, U, B2
Platí od počátečního dne označeného zákazníkem do 24. hodiny stejného dne v následujícím měsíci. Pokud takový den neexistuje, tak do 24. hodiny posledního dne měsíce (např. začátek platnosti: 15. březen – platí do 24:00 15. dubna; začátek platnosti: 30. leden – platí do 24:00 28. února).
10 denní kategorie
D1, D2, U, B2
Platí 10 dní včetně vyznačeného dne.

Pro jízdu po maďarských dálnicích musíte mít zaplacený poplatek v podobě „elektronické dálniční známky“. Po zaplacení dálniční známky NEOBDRŽÍTE žádnou „nálepku“, máte pouze virtuální dálniční známku, tj. nemusíte ji již nalepovat na čelní sklo a pak ji zase pracně odstraňovat.

Pozor! Na dálnici je existence známky kontrolována kamerovým systémem podle SPZ a občas provádí kontrolu i policie při svých běžných kontrolách. Kontrolovat však může i speciální skupina provozovatele dálnice za asistence policie a ta se provádí odkloněním dopravy na parkoviště anebo kontroluje vyjíždějící vozidlo.

Od 1.1.2015 zahájen prodej ročních okresních (regionálních) dálničních známek.

V prodeji pouze dálniční známky pro tyto kategorie:

 • D1M: motocykly
 • D1: motorová vozidla o maximální celkové hmotnosti do 3,5 t s maximální kapacitou 7 míst (včetně řidiče), včetně přívěsu.
 • D2: motorová vozidla nezahrnutá do kategorie D1, nákladní automobily a karavany o maximální celkové hmotnosti do 3,5 t
 • U: přívěsy (přípojná) vozidla k vozidlům kategorie D2 a B2
 • B2: autobusy

Maďarsko (osobní automobily o hmotnosti do 3,5t)

Kategorie vozidla 10-ti denní měsíční roční roční okresní
D1 360 Kč 550 Kč 4600 Kč 575 Kč
D2 750 Kč 1 100 Kč 4 600 Kč 1 150 Kč
U 360 Kč 550 Kč 4 600 Kč 575 Kč
Autobus (B2) 1 700 Kč 2 520 Kč 20 990 Kč
Motocykl (D1M) 170 Kč 260 Kč
Mapa maďarské sítě dálnic a rychlostních silnic

     Slovinsko

Typ dálniční známky Hmotnost vozidla Platnost
Roční
3290 Kč
do 3,5 t a zároveň do 1,3 m výšky na přední nápravě Platnost je 14 měsíců – tj. vždy od 1.12. předchozího roku do 31.1. následujícího roku.
Měsíční
950 Kč
do 3,5 t a zároveň do 1,3 m výšky na přední nápravě Počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne bezprostředně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den.
7 denní
480 Kč
do 3,5 t a zároveň do 1,3 m výšky na přední nápravě Platí 7 dní včetně vyznačeného dne

 

2A: obytné vozy (bez ohledu na výšku vozidla nad přední osou) a dvoustopá motorová vozidla s výškou vozidla nad přední nápravou do 1,30 m*, jejichž nejvyšší povolená hmotnost nepřesahuje 3.500 kg, s přípojným vozidlem nebo bez něj
2B: dvoustopá motorová vozidla s výškou vozidla nad přední nápravou 1,30 m nebo více*, jejichž nejvyšší povolená hmotnost nepřesahuje 3.500 kg, s přípojným vozidlem nebo bez něj

* Výška nad přední nápravou je vzdálenost mezi povrchem země a nejvyšším bodem vozidla kolmo na svislou rovinu procházející osou symetrií předních kol.

Upozornění:
dálniční známky na osobní automobily kategorie 2B (viz. přiložený seznam) NEPRODÁVÁME!

Mapa slovinské sítě dálnic a rychlostních silnic