SMĚNÁRNA, WECHSELSTUBE, EXCHANGE OFFICE

Dálniční známky 2017

Česká republikaČeská republika

Typ dálniční známkyHmotnost vozidlaPlatnost
Roční
1500,- Kč
do 3,5 tPlatnost je 14 měsíců – tj. vždy od 1.12. předchozího roku do 31.1. roku následujícího.
1 Měsíc
440,- Kč
do 3,5 tPočíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne bezprostředně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den.
10 dní
310,- Kč
do 3,5 tPočíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím desátého kalendářního dne.

Obě části kupónu slouží ke kontrole Policie ČR.

Kupón nenalepený, bez označení doby platnosti, nebo bez vyplnění SPZ/RZ vozidla je NEPLATNÝ.

Kupón po nalepení nelze použít pro jiné vozidlo. V případě změny SPZ/RZ vozidla se kupón nemění. Po skončení doby platnosti musí být kupón z vozidla odstraněn!

Sankce: Použití zpoplatněné komunikace bez platného dvoudílného kupónu může být v blokovém řízení pokutováno do výše 5 000 Kč a ve správním řízení až do výše 500 000 Kč!

Upozornění: Měsíční a 10-denní kupóny lze u prodejců zakoupit předem.

Jak je to s výměnou poškozených dálničních kupónů? Více informací naleznete zde


Mapa české sítě dálnic a rychlostních silnic

Mapa české sítě dálnic a rychlostních silnic

 

Slovenská republikaSlovenská republika

Národná diaľničná spoločnosť na Slovensku zavedla od nové emise 2016 jako formu poplatku dálnic elektronické dálniční známky. Tyto nahrazují doposud stávající papírovou formu, která se lepila na čelní sklo.

Typ dálniční známkyHmotnost vozidlaPlatnost
Roční
1550,- Kč
do 3,5 tPlatnost je 14 měsíců – tj. vždy od 1.12. předchozího roku do 31.1. roku následujícího.
1 Měsíc
435,- Kč
do 3,5 tPlatí 1 měsíc ode dne vyznačení.
10 dní
315,- Kč
do 3,5 tPlatí 10 dní včetně vyznačeného dne.

Známka je vystavena na konkrétní vozidlo, je nutné, aby kupující znal příslušnou RZ (registrační značku) vozidla.

Mapa slovenské sítě dálnic a rychlostních silnic

Mapa slovenské sítě dálnic a rychlostních silnic

 

RakouskoRakousko

Typ dálniční známkyHmotnost vozidlaPlatnost
Roční
2570 Kč
do 3,5 tPlatnost je 14 měsíců – tj. vždy od 1.12. předchozího roku do 31.1. následujícího roku.
2 měsíční
780 Kč
do 3,5 tPlatí 2 měsíce ode dne vyznačení.
10 denní
285 Kč
do 3,5 tPlatí 10 dní včetně vyznačenéhodne.

Mapa rakouské sítě dálnic a rychlostních silnic

Mapa rakouské sítě dálnic a rychlostních silnic

 

ŠvýcarskoŠvýcarsko

Typ dálniční známkyHmotnost vozidlaPlatnost
Roční
1150 Kč
do 3,5 tPlatnost je 14 měsíců – tj. vždy od 1.12. předchozího roku do 31.1. následujícího roku.

Mapa švýcarské sítě dálnic a rychlostních silnic

Mapa švýcarské sítě dálnic a rychlostních silnic

 

MaďarskoMaďarsko

Typ dálniční známky Hmotnost vozidla Platnost
10-denní kategorie
D1, D2, U, B2
Platí od počátečního dne označeného zákazníkem a následujících 9 dní poté (dohromady 10 po sobě následujících kalendářních dní).
Měsíční kategorie
D1, D2, U, B2
Platí od počátečního dne označeného zákazníkem do 24. hodiny stejného dne v následujícím měsíci. Pokud takový den neexistuje, tak do 24. hodiny posledního dne měsíce (např. začátek platnosti: 15. březen - platí do 24:00 15. dubna; začátek platnosti: 30. leden - platí do 24:00 28. února).
Roční (do 31.1.)kategorie
D1, D2, U, B2
Platnost je 13 měsíců - tj. vždy od 1.1. předchozího roku do 31.1. následujícího roku.

Pro jízdu po maďarských dálnicích musíte mít zaplacený poplatek v podobě "elektronické dálniční známky". Po zaplacení dálniční známky NEOBDRŽÍTE žádnou "nálepku", máte pouze virtuální dálniční známku, tj. nemusíte ji již nalepovat na čelní sklo a pak ji zase pracně odstraňovat.

Pozor! Na dálnici je existence známky kontrolována kamerovým systémem podle SPZ a občas provádí kontrolu i policie při svých běžných kontrolách. Kontrolovat však může i speciální skupina provozovatele dálnice za asistence policie a ta se provádí odkloněním dopravy na parkoviště anebo kontroluje vyjíždějící vozidlo.

Od 1.1.2015 zahájen prodej ročních okresních (regionálních) dálničních známek.

V prodeji pouze dálniční známky pro tyto kategorie:

  • D1M: motocykly
  • D1: motorová vozidla o maximální celkové hmotnosti do 3,5 t s maximální kapacitou 7 míst (včetně řidiče), včetně přívěsu.
  • D2: motorová vozidla nezahrnutá do kategorie D1, nákladní automobily a karavany o maximální celkové hmotnosti do 3,5 t
  • U: přívěsy (přípojná) vozidla k vozidlům kategorie D2 a B2
  • B2: autobusy

Maďarsko (osobní automobily o hmotnosti do 3,5t)

Kategorie vozidla 10-ti denní měsíční roční roční okresní
D1 350 Kč 555 Kč 4790 Kč 575 Kč
D2 680 Kč 1 100 Kč 4 790 Kč 1 150 Kč
U 350 Kč 555 Kč 4 790 Kč 575 Kč
Autobus (B2) 1 540 Kč 2 520 Kč 22 990 Kč -
Motocykl (D1M) 165 Kč - - -

Mapa maďarské sítě dálnic a rychlostních silnic

Mapa maďarské sítě dálnic a rychlostních silnic

 

SlovinskoSlovinsko

Typ dálniční známkyHmotnost vozidlaPlatnost
7-denní
480 Kč
do 3,5 t a zároveň do 1,3 m výšky na přední nápravěPlatí 7 dní včetně vyznačeného dne
měsíční
950 Kč
do 3,5 t a zároveň do 1,3 m výšky na přední nápravěPočíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne bezprostředně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den.
Roční
3290 Kč
do 3,5 t a zároveň do 1,3 m výšky na přední nápravěPlatnost je 14 měsíců – tj. vždy od 1.12. předchozího roku do 31.1. následujícího roku.

 

2A: obytné vozy (bez ohledu na výšku vozidla nad přední osou) a dvoustopá motorová vozidla s výškou vozidla nad přední nápravou do 1,30 m*, jejichž nejvyšší povolená hmotnost nepřesahuje 3.500 kg, s přípojným vozidlem nebo bez něj
2B: dvoustopá motorová vozidla s výškou vozidla nad přední nápravou 1,30 m nebo více*, jejichž nejvyšší povolená hmotnost nepřesahuje 3.500 kg, s přípojným vozidlem nebo bez něj

* Výška nad přední nápravou je vzdálenost mezi povrchem země a nejvyšším bodem vozidla kolmo na svislou rovinu procházející osou symetrií předních kol.

Upozornění:
dálniční známky na osobní automobily kategorie 2B (viz. přiložený seznam) NEPRODÁVÁME!

Mapa slovinské sítě dálnic a rychlostních silnic

Mapa slovinské sítě dálnic a rychlostních silnic

MiFin s.r.o.